Danish Football Union

Performance Analyst

Danish Football Union

Location

Brondby

Role Type

Closing Date

Est. Start Date

Analyst

Aug 9, 2021

Role description

Præstationsanalytiker
DBU Elite tilbyder en særdeles spændende stilling som præstationsanalytiker for det danske U21-herrelandshold. Som præsentationsanalytiker vil du desuden få opgaver for de øvrige herre ungdomslandshold, samt have opgaver i DBU Træneruddannelse.

Dine primære arbejdsopgaver:

Modstanderanalyse ifm. U21-landsholdets EM-kvalkampe og kommende slutrunder.
Kampforberedelse - herunder forberedelse af videoklip og præsentationer til landstrænerne og generelt supportere trænerstaben bedst muligt.
Kvalitativ analyse af tilgængelige præstations-data til brug i både forberedelse og evaluering.
Kampanalyse under U21-landsholdets kampe.
Træningsanalyse, herunder at filme, klippe og evaluere på træningsindhold og træningspræstation.
Deltage i forberedelsen af øvrige herre U-landsholds kampe og samlinger
Deltage i udviklingen af diverse DBU spillestilsdokumenter.
Undervise og udvikle på DBUs træneruddannelse indenfor relevante emner omhandlende præstationsanalyse.
Du vil indgå i et tæt samarbejde med DBUs øvrige præstationsanalytikere og med DBUs landstræner.

Du vil blive en del af et professionelt og internationalt miljø i DBU Elite, et præstationsmiljø og udviklingsmiljø på samme tid – derfor skal du evne at kunne omstille og være fleksibel.

Jobbet er fuld tid og arbejdsstedet er Fodboldens Hus på DBU Allé i Brøndby. Der skal forventes en del rejseaktivitet – specielt omkring de Internationale FIFA-vinduer og slutrunder for diverse landshold.

Om dig:

Du har enten stor erfaring i at arbejde med præstationsanalyse i en professionel fodboldklub, eller du har specifik relevant uddannelse indenfor præstationsanalyse i fodbold.

Du har solidt fodboldkendskab og forståelse for spillets kompleksitet og sammenhænge.

Hvis du er i besiddelse af en UEFA trænerlicens vil det være en klar fordel, men ikke en forudsætning.

Det vil være en fordel, hvis du har arbejdet med følgende software:

SportsCode eller andet taggingsoftware
CoachPaint eller andet telestrationsoftware
Keynote / PowerPoint


DBU Elite offers a very exciting position as a performance analyst for the Danish U21 men's national team. As a performance analyst, you will also get assignments for the other men's youth national teams, as well as have assignments in DBU Coach Training.

Your primary tasks:

Opponent analysis in connection with The U21 national team's European Championship qualifiers and upcoming finals.
Match preparation - including preparation of video clips and presentations to the national coaches and generally support the coaching staff in the best possible way.
Qualitative analysis of available performance data for use in both preparation and evaluation.
Match analysis during the U21 national team matches.
Training analysis, including filming, editing and evaluating training content and training performance.
Participate in the preparation of other men's U-national team matches and gatherings
Participate in the development of various DBU playing style documents.
Teach and develop at DBU's coaching education within relevant topics regarding performance analysis.
You will work closely with DBU's other performance analysts and with DBU's national coach.

You will be part of a professional and international environment in DBU Elite, a performance environment and development environment at the same time - therefore you must be able to adapt and be flexible.

The job is full time and the workplace is Fodboldens Hus on DBU Allé in Brøndby. A lot of travel activity is to be expected - especially around the International FIFA windows and finals for various national teams.

About you:

You either have extensive experience in working with performance analysis in a professional football club, or you have specific relevant training in performance analysis in football.

You have solid football knowledge and understanding of the game's complexity and contexts.

If you are in possession of a UEFA coaching license it will be a clear advantage but not a prerequisite.

It will be an advantage if you have worked with the following software:

SportsCode or other tagging software
CoachPaint or other telestration software
Keynote / PowerPoint