Royal Belgian Football Association

Royal Belgian Football Association

Events Intern

Country

Role Type

Belgium

Events

Posting Date

Apr 18, 2022

Role description

Bij het Event Departement zijn wij op zoek naar een gemotiveerde
Stagiair.e Events (M/V/X)
DIT WORDT JOUW FUNCTIE
AlsEvents Internmaak je deel uit van het Departement Event Travel dat instaat voor de organisatie van tal van grote en kleine evenementen van de Royal Belgian Football Association.
Jij draait mee in de organisatie en als vanzelfsprekend weet je het voltallige team te ondersteunen. Kun je de onderstaande kwaliteiten ook nog afvinken? Solliciteer dan snel!
Volgende taken behoren tot jouw takenpakket:

Je staat, in samenwerking met de collega, in voor de algemene ondersteuning van de events:

Wedstrijden van de RBFA en van onze nationale ploegen. Hieronder vallen onder andere de wedstrijden en events van onze Rode Duivels, Red Flames, U21, Belgian Red Devils Futsal, jeugdteams,..
Assisteren bij onder andere hospitality events, corporate events, persconferenties, open trainingen, enz.
Ondersteuning van het travel office


Je ondersteunt verschillende eventdossiers van A tot Z (logistiek administratief) en zorgt samen met je collega voor de operationele uitwerking aan de hand van een draaiboek;
Je communiceert met externe partners, leveranciers, vrijwilligers en je kan hen op elk moment juist aansturen om het evenement in goede banen te leiden;
Je denkt na over wat voor het team nuttig kan zijn en waar we zelf nog geen seconde hebben bij stilgestaan.

HERKEN JE JEZELF IN DIT PROFIEL?

Je hebt aanleg en/of een grote interesse voor het organiseren van events;
Je bent een planner en beschikt over de nodige people skills om de dag van het event een uitgebreide ploeg medewerkers, betrokken partners en vrijwilligers te ondersteunen;
Je bent een administratief talent dat de chaos van wedstrijden en andere events kan vertalen naar duidelijke afspraken en administratieve informatie;
Je bent student events/communicatie/marketing/sportmanagement/… en dit minstens in het 2de jaar hoger onderwijs en je bent op zoek naar een unieke ervaring in de sportwereld waar je écht een verschil wil en kan maken;
Je kan goed overweg met de Office pakketten (Powerpoint, Excel, Word, Office);
Een rijbewijs is handig om je te verplaatsen naar de verschillende events;
Je bent beschikbaar vanaf september 2022 of vanaf 2023;
Je bent op zoek naar een stage van minimaal 12 weken.

Je talenkennis

Je bent communicatief zeer vaardig en drietalig (NL-FR-ENG). Kennis van andere talen is een plus.

Je persoonlijkheid

Je hebt sterke communicatieve organisatorische vaardigheden;
Je bent een hands-on, stressbestendige en georganiseerde multitasker met oog voor detail;
Je kan zowel zelfstandig als in team werken om een gezamenlijk resultaat te bereiken;
Je hebt een flexibele instelling zowel op vlak van werkuren als bij het uitvoeren van je taken;
Je bent stipt en gestructureerd;
Je hebt een sterke arbeidsethos en ‘can do’ attitude: proactief en oplossingsgericht;
Je draagt service en integriteit hoog in het vaandel.


DIT BIEDEN WE JE

Een boeiende stage van minimaal 12 weken;
Een gevarieerde stage in een unieke omgeving waar voorstellen en initiatieven geapprecieerd worden;
Een open, aangename en sportieve sfeer met oog voor de mens;
Een unieke stage in een jong team, in een sportieve, internationale en dynamische omgeving;
We zijn flexibel en verwachten dat ook van jou.

At the Event Department we are looking for a motivated
Intern.e Events (M/F/X)
THIS WILL BE YOUR JOB
As anEvents Internyou are part of the Event Travel Department, which is responsible for the organization of numerous large and small events of the Royal Belgian Football Association.
You participate in the organization and it goes without saying that you know how to support the entire team.Can you also tick off the qualities below?Then apply quickly!
Your duties include the following:

You are responsible, in collaboration with colleagues, for the general support of the events:

Matches of the RBFA and of our national teams.This includes the matches and events of our Red Devils, Red Flames, U21, Belgian Red Devils Futsal, youth teams,..
Assisting with hospitality events, corporate events, press conferences, open training courses, etc.
Travel office support


You support various event files from A to Z (logistics administrative) and, together with your colleagues, you ensure the operational elaboration on the basis of a scenario;
You communicate with external partners, suppliers, volunteers and you can direct them at any time to ensure that the event runs smoothly;
You think about what can be useful for the team and what we haven't even thought about for a second.

DO YOU RECOGNIZE YOURSELF IN THIS PROFILE?

You have an aptitude and/or a great interest in organizing events;
You are a planner and you have the necessary people skills to support an extensive team of employees, committed partners and volunteers on the day of the event;
You are an administrative talent who can translate the chaos of competitions and other events into clear agreements and administrative information;
You are a student events/communication/marketing/sports management/… and this at least in the 2nd year of higher education and you are looking for a unique experience in the sports world where you really want and can make a difference;
You are good with the Office packages (Powerpoint, Excel, Word, Office);
A driving license is useful to move to the various events;
You are available from September 2022 or from 2023;
You are looking for an internship of at least 12 weeks.

Your language skills

You have excellent communication skills and are trilingual (NL-FR-ENG).Knowledge of other languages ​​is a plus.

Your personality

You have strong communication organizational skills;
You are a hands-on, stress-resistant and organized multitasker with an eye for detail;
You can work independently as well as in a team to achieve a joint result;
You have a flexible attitude both in terms of working hours and in performing your tasks;
You are punctual and structured;
You have a strong work ethic and 'can do' attitude: proactive and solution-oriented;
Service and integrity are of paramount importance to you.


THIS WE OFFER YOU

An exciting internship of at least 12 weeks;
A varied internship in a unique environment where proposals and initiatives are appreciated;
An open, pleasant and sporty atmosphere with an eye for people;
A unique internship in a young team, in a sporty, international and dynamic environment;
We are flexible and expect the same from you.

Invest in a professionally

tailored CV.
Click the button below to get started!

macbook-pro-mockup-scene_2x.png